Privacy Policy


Wie zijn wij

Ons web adres is: https://okuna.support.

Okuna Support, gevestigd aan Alphen aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Terug naar boven


Contactgegevens:

  • https://okuna.support
  • Alphen aan den Rijn
  • +31850020092

T. van Thiel is de Functionaris Gegevensbescherming van Okuna Support Hij/zij is te bereiken via het Privacy Contact Form onderaan deze pagina.

Terug naar boven


Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Okuna verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres

Terug naar boven


Bijzondere / gevoelige persoonsgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het Privacy Contact Form onderaan deze pagina , dan verwijderen wij deze informatie.

Terug naar boven


Doel en grondslag

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Okuna verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Terug naar boven


Geautomatiseerde besluitvorming

Uitvoering van geautomatiseerde besluitvorming.
Okuna neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Okuna) tussen zit.

Terug naar boven


Bewaartermijn

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
Okuna bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Email adres, bewaartermijn 2 jaar, voor verzending van nieuwsbrieven en/of voor Editors die de website onderhouden.
  • Naam en voornaam, bewaartermijn 2 jaar, zodat we weten hoe we je in onze emails moeten aanpreken.

Terug naar boven


Delen van gegevens

Delen van persoonsgegevens met derden.
Okuna verstrekt uitsluitend en alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Terug naar boven


Coockies & tracking

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Okuna gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Terug naar boven


Jouw eigen gegevens

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Terug naar boven


Vragen?

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via
het Privacy Contact Form onderaan deze pagina.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Okuna zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen tien weken, op jouw verzoek reageren.

Terug naar boven


Klachten

Okuna wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Terug naar boven


Informatiebeveiliging

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Okuna neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
het Privacy Contact Form onderaan deze pagina.

Terug naar boven


Privacy contact form

Typ hier de vraag die je hebt op het gebied van privacy. Wij zullen zo snel mogelijk contact opnemen.

Terug naar boven

Do you want to support Okuna?

We’re happy and grateful if you want to help out! There are many ways you can help right now. Here are some ideas:

Have another question? Send us a message!

This info is also in the App menu under “Usefull links”.